De Wereld maaltijd
Iedere wereldburger zou dit elke dag kunnen eten bij de huidige wereldvoedselproductie
Genoeg voor iedereen

Er is genoeg voedsel voor iedereen, als we 't maar eerlijk zouden verdelen. Op basis van recente cijfers (2003) van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, heeft Stichting WereldDelen berekend wat iedere wereldbewoner elke dag zou kunnen eten als de wereldvoedselproductie gelijk verdeeld zou zijn. We hebben dit de Wereldmaaltijd genoemd. De Wereldmaaltijd laat zien dat er meer dan voldoende voedsel is voor iedereen. De productiecijfers van de afgelopen 20 jaar tonen aan dat ondanks een stijging van de wereldbevolking met meer dan 1,5 miljard mensen, de voedselproductie gelijke tred heeft weten te houden.
Volgens schattingen van de FAO kan onze aarde zelfs genoeg opbrengen om het dubbele van haar huidige bevolking te voeden. Er is dus geen gebrek aan voedsel. Het beschikbare voedsel is alleen erg ongelijk verdeeld.


Bewust omgaan met voedsel

De productie van vlees en vis is niet verwerkt in de Wereldmaaltijd, wel een flinke hoeveelheid melk. Wij hebben dit gedaan vanwege de verspilling van eiwit, die het gevolg is van de productie van vlees. Voor het voeren van dieren worden veel landbouwproducten gebruikt die voor menselijke consumptie geschikt zijn. Veevoerproducten zoals soja, tapioca en cassave komen voor een groot deel uit ontwikkelingslanden als BraziliŽ en Thailand. Afhankelijk van de soort veeteelt is voor 1 kilo vlees 3 tot 7 kilo graan, soja, tapioca e.d. aan veevoer nodig. Hiermee wordt een zwaar beslag gelegd op de wereldvoedselvoorraad.
Vlees vraagt ook veel energie. Niet alleen bij de productie, maar ook bij het vervoer, soms over de halve aardbol.
Vooral de intensieve veehouderij draagt bij aan het mestoverschot en de verslechtering van het milieu

Organiseer een Wereldmaaltijd

Met de hoeveelheden die elke dag voor elke wereldbewoner beschikbaar zijn, is een lekkere maaltijd te bereiden. In veel plaatsen in Nederland is al zo'n Wereldmaaltijd geserveerd. Via de AKTIEAGENDA van Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling kunt u zien waar en wanneer er Wereldmaaltijden worden georganiseerd. Tal van organisaties die zich bezighouden met duurzame ontwikkeling, milieu, de Derde Wereld, gemeenten, vrouwenorganisaties of particulieren namen het initiatief. De Wereldmaaltijd kan een goede aanleiding zijn om stil te staan bij de oorzaken van honger en voedseltekorten. Stichting WereldDelen en Omslag -Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling- hebben daarvoor een handig en praktisch informatiepakket samengesteld. In dit informatiepakket vindt u achtergronden, recepten, een poster, verslagen van eerdere maaltijden, een checklist en alles wat u nog meer zou willen weten als u een Wereldmaaltijd wilt organiseren.