Kwartaalblad
WereldDelen


Stichting WereldDelen brengt 3 ŗ 4 keer per jaar het blad WereldDelen uit.
In WereldDelen worden - in samenhang met andere mondiale vraagstukken en in relatie tot onze eigen samenleving - aspecten en achtergronden van het wereldvoedselvraagstuk en van de ongelijke verdeling die daaraan ten grondslag ligt, belicht.


Klik HIER voor een PDF voorbeeld
Klik HIER voor een overzicht van de tot nu toe verschenen nummers van WereldDelen
.

Vul voor een GRATIS kennismakingsexempaar het BESTEL-formulier in
WereldDelen 66
Voedsel als gemeengoed (April 2018)
- Leven vanuit ‘wij’ - John Habets
- Voedsel als gemeengoed - interview met Jose Luis Vivero Pol
- Lunch met lef
- Politieke agro-ecologie; echt eten en samen aan tafel

WereldDelen 65
De voedseltransitie (December 2017)
- Vrede en verbondenheid - John Habets
- Een eerlijke voedselketen voor iedereen - interview met Sandra van Kampen
- Atlanta: model voor stedelijke vernieuwing
- Wij oogsten hier geluk


WereldDelen 64

Eilanden van hoop (Mei 2017)
- Van verdeeldheid naar herverdeling - John Habets
- Eilanden van hoop - interview met historica en journaliste Tine Hens
- Heerlijk gezond voedsel van eigen grond
- We gebruiken meer dan de Aarde kan opbrengen
- Poster ecologische voeding


WereldDelen 63

Verzet & verbondenheid (December 2016)
- Genieten van het goede leven - John Habets
- Een duurzame toekomst voor ons allen, het kán! - Dirk Barrez
- Verzet en verbondenheid – Standing Rock
- Grootouders op de bres voor volgende generaties!


WereldDelen 62
Duurzame toekomst
(Mei 2016)
- Water: basis van ons leven - John Habets
- Gelukkigste land ter wereld is beste klimaatleerling van de klas
- Verbondenheid met toekomstige generaties - interview met Jan van de Venis

- Advocaat van de Aarde


WereldDelen 61
De klimaatverandering van het hart
(December 2015)
- Naar een economie zonder uitsluiting en afwenteling - John Habets
- De klimaatverandering van het hart - Anne Walraven
- Samen met de Aarde - David Goodman

- Solidariteit en klimaatkeuze op mijn bord - Luc Vankrunkelsven

WereldDelen 60
Klimaatverandering
(September 2015)
- Samenwerken is de boodschap - John Habets
- De urgentie van het klimaatprobleem - interview met Marjan Minnesma van Urgenda
- Het roer moet om; de tijd dringt

- Earth overshoot Day 2015
- Voedsel anders


WereldDelen 59
Meer boeren, beter voedsel
(Mei 2015)
- Eilanden van hoop - John Habets
- Meer boeren, beter voedsel - interview met Hanny van Geel van La Via Campesina
- Agro-ecologie: een nieuwe richting voor de landbouw - Nafeez Ahmed

- Toekomstboeren


WereldDelen 58
Ontwikkeling voor iedereen
(December 2014)
- Ontwikkeling die botst -
John Habets
- Ontwikkeling die niemand achterlaat - interview met Niek Tweehuijsen van ATD-Vierde Wereld
- Wat India me leerde over de bestrijding van honger - Frances Moore Lappé

- Prachtig avontuur: Goei Eete - Jan Vugts


WereldDelen 57
Een nieuwe wereldvoedselverhaal
(September 2014)
- Hoe economische groei levensbedreigend is geworden -
Vandana Shiva
- Het veranderen van het wereldvoedselverhaal - Jonathan Foley
-
Multinationals en mensenrechtenschendingen - John Habets

- Voeding verknipt

WereldDelen 56
Het belang van de familielandbouw (Mei 2014)
- Het jaar van de familielandbouw
- De echte prijs van ons voedsel; interview met Jacques van Nederpelt
- Voedseldemocratie


WereldDelen 55
Naar een nieuwe agro-ecologische landbouw (December 2013)
- Voorrang voor vrijhandel of voorrang voor mensen
- Honger ligt ook hier op de loer
- Een andere landbouw is onontkoombaar;
interview met Jelleke de Nooy van Tol
- Agro-ecologie is de beste optie


WereldDelen 54
Gentechvrij voedsel
(September 2013)
- Tuinen van hoop
- Inheemse volken en hun geschenken aan de mensheid.
- Zelfbeschikking voor boeren en gemeenschappen;
interview met Nina Holland van Corporate Europe Observatory
- De strijd om ons voedsel


WereldDelen 53
De natuurlijke rijkdommen van de wereld eerlijk delen
(Mei 2013)
- De vermarkting van de wereld stoppen
- De commons: alles wat we collectief delen en door moeten geven
- Delen als oplossing voor de wereldwijde crisis; interview met Rajesh Makwana, directeur van Share The World's Resources.
- Hoe beheren wat van iedereen is


WereldDelen 52
Ons gemeenschappelijk erfgoed (December 2012)
- De toekomst van het gemeenschappelijke
- Gemeengoed het gezamenlijk erfgoed van de mensheid
- De donkere kant van de groene economie


WereldDelen 51
Brood of brandstof (september 2012)
- Mensen en mensenrechten eerst
- Landhonger
- Volle tanks - lege magen; interview met Barbara van Paassen van ActionAid
- Our common food


WereldDelen 50
Honger naar land en grondstoffen (april 2012)
- De wereld is van ons allemaal
- Stemmen die niet gehoord worden; interview met Esther de Haan van SOMO
- De macht van de multinationals
- Wie is de armste mens ter wereld?

WereldDelen 49
Luisteren naar de allerarmsten (december 2011)
- Honger is een politiek probleem
- Je land of je leven!
- Het concrete leven tot uitgangspunt nemen; interview met Diana Skelton
- Ik ben maar een kind, toespraak Severn Suzuki

WereldDelen 48
De echte prijs van ons voedsel (augustus 2011)
- Onze apartheid overwinnen
- Biologische boeren verenigen zich tegen Monsanto
- Naar een politiek van het echte leven; interview met Raj Patel
- Stijgende voedselprijzen

WereldDelen 47
Het recht anders te zijn (december 2010)
- Globalisering aan de rand van het oerwoud
- Bombardementen van liefde
- Het recht anders te zijn: interview met Nellie Werner van Survival International
- David verslaat Goliath: inheemse volksstam wint van multinational

WereldDelen 46
Wat voor wereld willen we (september 2010)
- Zonder ethiek verdwaalt de hulp
- De blanke man begrijpt het niet
- Wat voor wereld willen we, de utopie van de vrije markt: interview met Hans Achterhuis
- De stad die een einde maakte aan honger

WereldDelen 45
Verandering van onderop (april 2010)
- Eerlijke verdeling van de natuurlijke hulpbronnen
- Uitsluiting uitsluiten
- Naar een economie van echte welvaart: interview met David Korten
- In transitie: van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht

WereldDelen 44
Wat moet er groeien (december 2009)
- Soja & de menselijke maat
- Stadslandbouw en het delen van voedsel
- Genoeg voedsel voor iedereen is een keuze; interview met Prem Bindraban
- Zaden voor voedsel

WereldDelen 43
Het recht op voedsel (september 2009)
- Organic; wezenlijk onderdeel van de oplossing van de crisis
- Ruimte voor medemenselijkheid
- Meer produceren is geen antwoord op de voedselcrisis
- Het recht op voedsel waarmaken: interview met Otto Hospes

WereldDelen 42
Een andere wereld is mogelijk (april 2009)
- Crisis en mondiale welvaartsverdeling
- De verbinding herstellen
- Banken moeten duurzaam worden
- Een kijkje in de spiegel van de risicomaatschappij; interview met Dirk Geldof
- Wereld in actie

WereldDelen 41
Voedselcrisis of kans (december 2008)
- Voedselveiligheid een permanente crisis
- Werken aan een nieuwe wereld
- Ieder mens heeft rechten
- Naar een nieuwe landbouw; interview met Jan Douwe van der Ploeg
- Transitie-steden; de kracht van de lokale gemeenschap


WereldDelen 40
Voedsel in Nederland: voer voor discussie (september 2008)
- Wat is het aandeel van Nederland in de wereldvoedselsituatie?
- Waar komt ons voedsel vandaan?
- Wat zijn de gevolgen en mogelijke alternatieven?
Over dit soort vragen gaat: Voedsel in Nederland.


WereldDelen 39
Groei & ontwikkeling (april 2008)
- Toegroeien naar duurzaamheid & solidariteit, column Bob goudzwaard
- VN voorziet mondiaal voedseltekort
- Onverzadigbare honger een halt toeroepen
- Bondgenootschappen smeden; interview met Susan George
- Strijd tegen groene woestijnen


WereldDelen 38
Voedsel & landbouw (december 2007)
- De witte motor
- Voeding geven aan medemenselijkheid
- Mondiaal burgerschap en duurzame levensstijl
- Duurzamer eten interview met Winnie-Gerbens-Leenes
- Landbouw, belangrijker dan we denken

WereldDelen 37
Klimaatverandering (september 2007)
- Leren van de kinderen van de bamboe
- Naar een ethiek van verbondenheid. Interview met Peter Tom jones
- Voedselkeuze kan CO2-uitstoot aanzienlijk beperken
- Familiale landbouw van vitaal belang

WereldDelen 36
Mondiaal bestuur (dec. 2006
)
- Wereld faalt in strijd tegen honger
- Gelijk is nogal ongelijk. Interview met journalist John Vandaele
- Economie anders meten
- Een wereld waarin alle mensen tellen


WereldDelen 35
Verantwoord ondernemen (sept. 2006
)
- Meer duurzaamheidsprocessen en een global deal
- Interview met de Braziliaanse journalist JuvÍncio Mazzarollo
- Moreel verantwoord ondernemen
- Veranderen van perspectief


WereldDelen 34
Het delen van macht (mei 2006)
-Vrije handel of vrije mensen
-Het delen van macht: interview met Francine Mestrum
-
Niger: een zoveelste aangekondigde hongerramp
-De waterpomp van Kaloleni

WereldDelen 33
Recht op waardigheid (dec. 2005)
- Werken aan een betere wereld: Interview met Jesse Goossens
- Het eerlijke Aarde-aandeel
- Ambassadeur van de Aarde worden
- Kun je armoede zien?
- Vervreemding overwinnen


WereldDelen 32
Naar een wereld zonder honger (sept. 2005)

Stichting WereldDelen (voorheen de Hongerstichting) bestaat dit jaar 25 jaar.
In dit jubileumnummer wordt aan de hand van artikelen en citaten uit de eerste 10 jaar van het bestaan van de stichting, gereflecteerd op de situatie van toen en nu.
De schrijvers komen uit verschillende hoeken van de kringen waarin het probleem van honger en armoede aan de orde wordt gesteld.

WereldDelen 31
Schaarste in overvloed (april 2005)
- Samen zoeken naar alternatieven
- Vrijheid & verantwoordelijkheid
- Schaarste in een wereld van overvloed: vraaggesprek met Rutger Claassen
- Een toekomst voor arme landen
- 2015 waar maken?

WereldDelen 30

Werken aan de wereld
(dec. 2004)

- Een andere wereld is mogelijk
- Duurzaam ondernemerschap
- Naar een economie van het genoeg: vraaggesprek met Jan Breman
- Leve de fiscus, nu nog wereldbelastingen
- Voor de lange termijn


WereldDelen 29 (UITVERKOCHT)
Water & voedsel wereldwijd
(sept. 2004)

- De Wereldsupermarkt
- Klimaatverandering gewenst
- Dagelijkse kost
- Voedsel wereldwijd
- Water wereldwijd
- Water en schaarste

WereldDelen 28
Handelskansen voor de armen
(april 2004)

- Wereldhandel
- De wereld op zijn kop
- Laten zien dat het anders kan: vraaggesprek met Sylvia Borren,
- Handelsverkeer(d)
- Microkredieten in Brazilië

WereldDelen 27
Globalisering & mensenrechten
(dec. 2003)

-Honger bestrijden dicht bij huis: vraaggesprek met de Braziliaanse ontwikkelingswerkster
Luzia Soares de Oliveira

- onderlinge verbondenheid voor een ander soort globalisering
- Rechten van mensen
- We kunnen de armoede in de wereld verslaan

WereldDelen 26
Voedsel & Gentechnologie
(sept. 2003)

. Voedsel voor de toekomst
. Hoe krijgen we een epidemie van het goede op gang: vraaggesprek met Eric Goewie
. Genetisch gemodificeerde planten en sociale verhoudingen
. Een antwoord op gentechnologie

WereldDelen 25
E
en stem voor de armen (april 2003)

. De wereld is van iedereen - de armen als partners in ontwikkeling
. Zolang je niet naar me luistert: vraaggesprek met Karel Staes over zijn inzet voor mensen in diepe armoede
. Globalisering, belofte of bedreiging

WereldDelen 24
E
en andere wereld is mogelijk (dec. 2002)
. Weeffouten in het mondiale tapijt
. Het wilde paard temmen: vraaggesprek met onderzoeksjournalist Dirk Barrez over globalisering
. Herinnering aan prins Claus
. Gelukkiger leven in een duurzame economie

WereldDelen 23
Naar een wereld zonder honger
(sep. 2002)

. Voeding geven aan
medemenselijkheid
. Record oogst - Record honger
. De ware oorzaken van wereldwijde honger
. Scenario's
. Verandering is mogelijk

WereldDelen 22
Eerlijke handel
(april 2002)

∑ De vrije markt
∑ Frankenstein of magere Hein?
∑ Solidariteit met impact: vraaggesprek met Nico Roozen, directeur van Solidaridad
∑ Koffie verkeerd
∑ Garstang 1ste eerlijke handelsstad
∑ De Grondbewerker

WereldDelen 21
Globalisering
(dec. 2001)

∑ De menselijke maat
∑ De globalisering van menselijkheid
∑ Een bloem voor in 't haar, protest tegen globalisering: vraaggesprek met bevrijdingstheoloog Bas Wielenga
. Campagne Wereldburgers.nl
. Weg met het grootgrondbezit

WereldDelen 20
De creativiteit van de armen
(Sept. 2001)

∑ Verbondenheid
∑ Een ander kijk op het leven: vraaggesprek met de Indiase ontwikkelingswerkster Vineeta Hoon
∑ De economie van het volk, de tontines van de Bamileke in Kameroen
∑ Subsidies en armoede
∑ De gemeenschap en de gave van samenwerking en delen.
- Netwerken van kleine boeren in bolivia

WereldDelen 19
Stad-Platteland & Ontwikkeling
(april 2001)

∑ Stad & Land
∑ Meespelen in het orkest van de stad: vraaggesprek met dominee Visser van de Pauluskerk in Rotterdam
∑ De trek naar de stad
∑ Migrant in eigen land
∑ Ontwikkeling van onderop: Teken van hoop

WereldDelen 18
De schreeuw van het land
(dec 2000)

∑ De basis van ons bestaan
∑ De schreeuw van het land: vraaggesprek met de Braziliaanse vakbondsleider Paulo Damasceno
∑ Chic„o, strijder op zoek naar betere dagen
∑ Arme Javaanse boer(inn)en vragen onze solidariteit
∑ Grameen: bank voor de armen

WereldDelen 17 UITVERKOCHT
Voedsel voor iedereen
(Sept. 2000)

∑ Een wereld zonder honger
∑ De wereldvoedselsituatie
∑ Genoeg voedsel een kwestie van koopkracht
∑ De Wereldmaaltijd 2000
∑ Bio-technologie en duurzame landbouw
∑ Landbezetting in braziliŽ
∑ Prioriteiten voor de 21ste eeuw

WereldDelen 16
Samenwerking in ontwikkeling
April 2000)

∑ Naar een nieuwe cultuur
∑ Wederzijdse ontwikkelingshulp
∑ Opinies over 50 jaar ontwikkelingssamenwerking
∑ Dansen in je hoofd, naar een cultuur van wederzijdse verrijking: vraaggesprek met Thierry Verhelst

WereldDelen 15
Herstel-Herverdeling & Ommekeer (Dec. 1999)

∑ Vrijheid-Blijheid
∑ God bestaat toch: vraaggesprek met Bram Grandia
∑ Jubilee 2000 - Het verhaal van Angela en Tom
∑ De giganten en de gemarginaliseerden

WereldDelen 14
Grenzenloos Gastvrij
(sept. 1999)

∑ Grenzen en gastvrijheid
∑ De situatie van vluchtelingen wereldwijd
∑ Tibet, Birma & Afghanistan
∑ De asielprocedure
∑ De opvang in Nederland

WereldDelen 13
Milieu bewustzijn
April 1999)

∑ De drempel van inspiratie en vertrouwen: vraaggesprek met Pieter Winsemius
∑ De visser, niet de vis. Basisbeweging BraziliŽ
∑ Om het behoud van aarde en mensheid

WereldDelen 12
Een wereld samen delen
(Dec. 1998)

∑ Vrijheid en onrechtvaardigheid
∑ Globalisering en ongelijke verdeling
∑ Campagne Jubilee 2000 voor schuldkwijtschelding
∑ Aan de andere kant: mensen in BraziliŽ
∑ Het principe van samen delen

WereldDelen 11
50 jaar mensenrechten
(Sept. 1998)

∑ In dit themanummer worden diverse artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
nader toegelicht.

WereldDelen 10
Investeren in solidariteit
(Mei 1998)

∑ Arbeid, flexibiliteit & solidariteit
∑ Een appŤl op solidariteit: vraaggesprek met Anton Westerlaken
∑ Marktwerking voor de armen
∑ Ontmoeting met IndonesiŽ

WereldDelen 9
Zorg in ontwikkeling
(Dec. 1997)

∑ Ieder mens heeft een naam
∑ Mensen in de stilte
∑ Meer dan brood alleen: vraaggesprek met bisschop Muskens van Breda
∑ Langs de basisbeweging in BraziliŽ

WereldDelen 8
Themanummer Water & Brood
(Sept. 1997)

∑ Het voedselsysteem op de proef gesteld
∑ Graan: basis van ons bestaan
∑ Water: bron van leven
∑ De ecologische voetafdruk

WereldDelen 7
Ecologie- verantwoord ondernemen
(April 1997)

∑ Binnentreden in het ecologische tijdperk: vraaggesprek met Allerd Stikker
∑ Sociale verantwoordelijkheid sleutel tot succes
∑ Geld en ethiek

WereldDelen 6
Groeien in verantwoordelijkheid
(Dec. 1996)

∑ Rijkdom bevrijden
∑ Economie: de wetenschap van de onbedoelde gevolgen: vraaggesprek met prof. dr. H. Tieleman
∑ Informatie over de stichting Wederzijds
∑ Het UNO-basisinkomen & Sociocratie

WereldDelen 5
Themanummer: Ongelijke verdeling (Sept. 1996)

∑ De verdeling van: voedsel, energie & inkomen
∑ Kapitaalstromen en speculatie
∑ Grenzen aan de concurrentie
∑ Een wereldwijd basis-inkomen

WereldDelen 4
Geloof, economie & ontwikkeling
(Dec. 1995)

∑ Leven in verbondenheid
∑ Economie een zaak van geloven: vraaggesprek met de theologe Greetje Witte-Rang
∑ Van bloei tot meesterschap over cultuur en ontwikkeling door Thierry Verhelst

WereldDelen 3
Vrouwen, valkuilen & vrije markt
(Sept. 1995)

∑ Tussen markt en mens.
∑ De kracht van vrouwen.
∑ Valkuilen in de economie: vraaggesprek met de econome Irene van Staveren
∑ arbeid, economie & idealen Prof. dr. H. Tieleman

WereldDelen 2
Een wereld van verschil
(April 1995)

∑ Onze gezamenlijke toekomst
∑ Het soevereine slachtoffer: vraaggesprek met de theoloog dr. Andrť Lascaris
∑ Frederico Mayor over verdraagzaamheid
∑ ChildRight Worldwide aktie tegen kinderexploitatie

WereldDelen 1
Delen als basis voor vrede (
Dec. 1994)

∑ De vrede van rechtvaardige verhoudingen
∑ De wereld op een splitsing: vraaggesprek met kern-fysicus prof. dr. Philip Smith
∑ Campagne tegen de honger in BraziliŽ