een weg naar medemenselijkheid
Over zelfgemaakte drempels

Over zelfgemaakte drempels

een weg naar medemenselijkheid

Auteur: John Habets
Aantal pagina's: 284
ISBN: 978 90 8954 072 0
Uitgeverij Elikser
Prijs: € 10,00


BESTEL"Diepe bewondering in onszelf wakker houden,
omdat zij mensen zijn.
Blijven geloven dat zij er bovenop zullen komen.
Zeker zijn daarvan, omdat het mensen zijn.
Dat is vechten tegen misère.''

Père Joseph Wresinski


Over het boek:

'Hoe is het mogelijk, dat mensen in armoede niet worden gezien.' Dat vroeg John Habets zich af toen hij vaststelde, dat er ook armoede is in een rijk land als Nederland. En nadat hij had ervaren dat armoede niet alleen met arme mensen maar ook met ons, met de samenleving, de overheid en de bureaucratie te maken heeft! Deze vraag en vaststellingen zijn de aanleiding geworden tot een tien jaar durende zoektocht naar armoede, vooral gebaseerd op ervaringen die hij van dichtbij meemaakte. De 'ontdekkingen' gedurende deze zoektocht zijn voor een deel verwerkt in dit boek en beogen een ander licht op armoede te werpen.

Een gebrek aan gelijkwaardigheid en op elkaar betrokken zijn en misschien wel vooral een gebrek aan medemenselijkheid spelen naar de stellige overtuiging van Habets een wezenlijke rol bij het voortduren van armoede. Habets constateert dat het vooral om ongelijkwaardigheid, afstandelijkheid en regelzucht draait. De ambtenaar en de mens in armoede hebben weinig met elkaar op, weinig gemeenschappelijk ook. De mens achter 'de functionaris' en 'de cliënt' blijft grotendeels onzichtbaar. Zijn vlot geschreven, gedegen opgebouwd en met een warm hart gepresenteerde bevindingen zijn zeer verhelderend. Hij is er goed in geslaagd de andere kant van nummers en gevallen te laten zien en geeft aanzetten tot een andere kijk op armoede.

Over de schrijver:

John Habets (60), gehuwd en vader van 2 kinderen, is nagenoeg zijn gehele werkzame leven als ambtenaar werkzaam geweest, laatstelijk als Hoofd Algemene Bestuurlijke Zaken en loco-griffier bij een middelgrote gemeente. Sinds ongeveer 25 jaar maakt hij deel uit van de redactie van het blad "WereldDelen" (voorheen "de Hongerkrant"), voor welk blad hij ook artikelen en interviews verzorgt. Hij is co-auteur van een tweetal boeken met interviews over honger, armoede en ontwikkeling, getiteld "Wereld Delen" (1999) en Gezichten van globalisering" (2005). In 1997 kwam hij in aanraking met de Vierde Wereld-beweging. Dit werd aanleiding tot een zoektocht van tien jaar naar armoede in eigen land, gebaseerd op ervaringen die hij van dichtbij meemaakte. Armoede, constateerde hij, heeft niet alleen met arme mensen te maken, maar ook met de samenleving, de overheid en de bureaucratie. Sinds juli 2008 is Habets voorzitter van Stichting ATD Vierde Wereld in Nederland.


Hebt u interesse?
Wilt u meer informatie, een recensie-exemplaar van het boek ontvangen, of een interview met de auteur, dan kunt u contact opnemen met Jitske Kingma, jitskekingma@elikser.nl, 058-2894857, 06-48626286

_______________________________________________________________________